Asfalteerimine

Asflateerimine suurtest kuni väikeste objektideni, sõltumata keerukusest. Suudame teostada kõik tarvilikud eeltööd kuni lõpptulemuseni. 

Omame kogemusi näiteks angaaride, spordiväljakute, kõnniteede, tänavate, platside ning parklate asflateerimisel. 

Sõltuvalt objektist ja nõuetest võivad asfalteerimise tugitööd olla järgmised: freesimine, kaevetööd, liiv- ja killustikaluste ehitus, tänava- ja äärekivide paigaldus. 

Mõned asfalteeritud alade eelised:

  • Tõuseb liiklusohutus
  • Vihmase ilmaga ei kogu sile asfalt vett, ei moodustu vee- ja poriloigud

Meie kasutatav tehnika võimaldab asfalteerida kuluefektiivselt, kvaliteetselt ja normatiividele vastavalt ning tähtaegadest kinnipidavalt. 

Vajadusel nõustame seoses eel- ja tugitöödega, milliste ilmade ja temperatuuride juures on mõistlik asfalteerida – ja mida toob kaasa nõuete eiramine.